1. Model van attest toe te voegen aan de revisorale verslagen met betrekking tot de evaluatiecriteria 5 en 6 (15/02/D1)

  Downloaden
 2. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 16 (14/05/D1)

  Downloaden
 3. Exhaustieve lijst van de opbrengsten en de kosten die ten laste kunnen worden gelegd van het "administratief centrum: reserve administratiekosten verplichte verzekering" (classificatiecode 98/2) (14/04/D1)

  Downloaden
 4. Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzingen - Bijdragetabellen via de software "ETAC" (14/03/D1)

  Downloaden
 5. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 15 (13/04/D1)

  Downloaden
 6. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 14 (13/01/D1)

  Downloaden
 7. Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 7 - Onderzoek van het eerste deel van het criterium door de inspecteurs van de Controledienst (12/10/D1)

  Downloaden
 8. Verplichte verzekering –factuurboek derdebetalersregeling (12/08/D1)

  Downloaden
 9. Nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken, alsook de werkwijze die de materiële continuïteit van de boeken, evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen waarborgt (12/07/D1)

  Downloaden