1. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering - bijwerking 19 (17/05/D1)

  Downloaden
 2. Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - Domein "detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen" (17/03/D1)

  Downloaden
 3. Domeinen en indicatoren 2018

  Downloaden
 4. Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's (17/04/D1)

  Downloaden
 5. Publicatie van de statuten op het internet (17/02/D2)

  Downloaden
 6. Lijst KB en MB tot uitvoering van de wet van 6 augustus 1990

  Downloaden
 7. Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's (16/10/D1)

  Downloaden
 8. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 18 (16/07/D1)

  Downloaden
 9. Het verplichte karakter van de aansluiting bij de diensten van de aanvullende verzekering - draagwijdte van het principe (16/04/D2)

  Downloaden
 10. Publicatie van de jaarrekening door neerlegging bij de National Bank van Belgïe (16/02/D1)

  Downloaden