1. Het verplichte karakter van de aansluiting bij de diensten van de aanvullende verzekering - draagwijdte van het principe (16/04/D2)

  Downloaden
 2. Publicatie van de jaarrekening door neerlegging bij de National Bank van Belgïe (16/02/D1)

  Downloaden
 3. Domeinen en indicatoren 2017

  Downloaden
 4. Domeinen en indicatoren 2016

  Downloaden
 5. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 17 (15/03/D1)

  Downloaden
 6. Model van attest toe te voegen aan de revisorale verslagen met betrekking tot de evaluatiecriteria 5 en 6 (15/02/D1)

  Downloaden
 7. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 16 (14/05/D1)

  Downloaden
 8. Exhaustieve lijst van de opbrengsten en de kosten die ten laste kunnen worden gelegd van het "administratief centrum: reserve administratiekosten verplichte verzekering" (classificatiecode 98/2) (14/04/D1)

  Downloaden
 9. Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzingen - Bijdragetabellen via de software "ETAC" (14/03/D1)

  Downloaden
 10. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 15 (13/04/D1)

  Downloaden