1. Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst (18/02/D2)

  Downloaden
 2. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering (2017-05)

  Downloaden
 3. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering - bijwerking 19 (17/05/D1)

  Downloaden
 4. Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - Domein "detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen" (17/03/D1)

  Downloaden
 5. Domeinen en indicatoren 2018

  Downloaden
 6. Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's (17/04/D1)

  Downloaden
 7. Publicatie van de statuten op het internet (17/02/D2)

  Downloaden
 8. Lijst KB en MB tot uitvoering van de wet van 6 augustus 1990

  Downloaden
 9. Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's (16/10/D1)

  Downloaden
 10. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 18 (16/07/D1)

  Downloaden