1. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 (18/05/D2)

  Downloaden
 2. Domeinen en indicatoren 2019

  Downloaden
 3. Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst (18/02/D2)

  Downloaden
 4. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering (2017-05)

  Downloaden
 5. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering - bijwerking 19 (17/05/D1)

  Downloaden
 6. Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - Domein "detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen" (17/03/D1)

  Downloaden
 7. Domeinen en indicatoren 2018

  Downloaden