1. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 2. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (20/02/D1)

  Downloaden
 3. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (20/01/D1)

  Downloaden
 4. Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles (19/05/D1)

  Downloaden
 5. Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector (mededeling 19/01/D2-D1)

  Downloaden
 6. Domeinen en indicatoren 2020

  Downloaden
 7. Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - domein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling' - praktische schikkingen (2019/04/D1)

  Downloaden
 8. Schema's van typeverslagen (19/02/D1)

  Downloaden
 9. Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en financiële instructies (19/01/D1)

  Downloaden