1. Domeinen en indicatoren 2021

  Downloaden
 2. Validiteitscontroles verstrekkingen voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

  Downloaden
 3. Plaatsen van verwijzingen naar de website van de Controledienst op de website van de mutualistische entiteiten (20/07/D3)

  Downloaden
 4. De verwachtingen van de controle-autoriteiten inzake de kwaliteit van de gerapporteerde boekhoudkundige, financiële en statistische gegevens (20/06/D1)

  Downloaden
 5. Voorblad jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 6. Schema's jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 7. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 8. Bevoegdheden overgedragen aan de regio's in het kader van de zesde staatshervorming – schema van typeverslag op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 (20/04/D1)

  Downloaden
 9. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (20/05/D2-D1)

  Downloaden
 10. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden