1. Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 20/01/D2)

  Downloaden
 2. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 3. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (20/02/D1)

  Downloaden
 4. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (20/01/D1)

  Downloaden
 5. Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles (19/05/D1)

  Downloaden
 6. Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector (mededeling 19/01/D2-D1)

  Downloaden
 7. Domeinen en indicatoren 2020

  Downloaden
 8. Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - domein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling' - praktische schikkingen (2019/04/D1)

  Downloaden
 9. Checklist jaarrekening VP (EGUS)

  Downloaden
 10. Checklist jaarrekening aanvullende verzekering en statistieken (EGUS)

  Downloaden