1. Dienst hospitalisatie - Juridische analyse (06/06/D2)

  Downloaden
 2. Vrije en aanvullende verzekering – aanmoedigingen tot mutatie en voordelen tot aanzetting van personen ten laste om gerechtigde leden te worden in de schoot van hetzelfde ziekenfonds (05/08/AD)

  Downloaden
 3. Locatie voor het voeren van de boekhouding en het bewaren van stukken (04/14/D1)

  Downloaden
 4. Vrije en aanvullende verzekering – verbod tot het afsluiten van contracten met leden (04/11/AD)

  Downloaden
 5. Administratieve geldboeten – boekingswijze (03/20/D1)

  Downloaden
 6. Vrije en aanvullende verzekering – verbod van dubbele aansluiting – arrest van de Raad van State van 21 november 2002 (nr. 112.786) (03/17/AD)

  Downloaden
 7. Verbod van tenlasteneming van voordelen in het kader van de vrije en aanvullende verzekering door de aanwending van administratiekosten van de verplichte verzekering (03/19/D2)

  Downloaden
 8. Publiciteit die gewag maakt van het behoud van verworven rechten bij mutatie of transfer (03/16/AD)

  Downloaden
 9. Vrije en aanvullende verzekering – plaatsen van verboden reclame op een niet-actieve pagina van een website (03/18/AD)

  Downloaden
 10. Overmaken aan de Controledienst van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, inzake de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden in de zin van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 (03/12/D1)

  Downloaden