1. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (98/08/D2)

  Downloaden
 2. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (96/02/D2)

  Downloaden
 3. Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren (95/01/GG)

  Downloaden
 4. Verkiezing van de raden van bestuur (92/07/D2)

  Downloaden