1. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 2. Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector (mededeling 20/03/D2)

  Downloaden
 3. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden
 4. Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 20/01/D2)

  Downloaden
 5. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 6. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 7. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 8. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (20/02/D1)

  Downloaden
 9. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (20/01/D1)

  Downloaden