1. Periode van gezondheidscrisis - Zitting van de bestuursorganen van de mutualistische entiteiten via schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 20/04/D2)

  Downloaden
 2. Domeinen en indicatoren 2021

  Downloaden
 3. Validiteitscontroles verstrekkingen voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

  Downloaden
 4. Plaatsen van verwijzingen naar de website van de Controledienst op de website van de mutualistische entiteiten (20/07/D3)

  Downloaden
 5. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 6. De verwachtingen van de controle-autoriteiten inzake de kwaliteit van de gerapporteerde boekhoudkundige, financiële en statistische gegevens (20/06/D1)

  Downloaden
 7. Voorblad jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 8. Schema's jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 9. Bevoegdheden overgedragen aan de regio's in het kader van de zesde staatshervorming – schema van typeverslag op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 (20/04/D1)

  Downloaden
 10. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (20/05/D2-D1)

  Downloaden