1. Covid-19 - nieuwe mee te delen rapporteringen - uitstel van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt (2020/03)

  Downloaden
 2. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden
 3. Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht

  Downloaden
 4. Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 – rapport GOVERNANCE (2019/06)

  Downloaden
 5. Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 – bijwerking (2019/04)

  Downloaden
 6. Statutaire wijzigingen van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand – procedures en aanbevelingen (2019/05)

  Downloaden
 7. Noties “significante” en “minder significante” verzekeringsondernemingen – kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen – toepassing van het evenredigheidsbeginsel (2019/01)

  Downloaden
 8. Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 9. Kwantitatieve rapportering vanaf 2018 - bijwerking (2018/03)

  Downloaden