Definitie van de "leidinggevende functie" en van de "functie van dagelijks bestuur" in de zin van de artikelen 20, § 3 en 25 van de wet van 6 augustus 1990 (06/12/AD)

Downloaden