Boekhoudkundige verwerking van de administratiekosten die gemeenschappelijk zijn voor de verplichte en de aanvullende verzekering - toewijzing van het resultaat administratiekosten inzake de verplichte verzekering aan het administratief centrum (10/08/D1)

Downloaden