De bestanden die u via deze pagina kan downloaden staan in het formaat van acrobat reader, dat u hier kan downloaden

U kan de geco÷rdineerde wet van 06/08/1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen raadplegen in het Nederlands en het Frans.

Tweetalige co÷rdinatie van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)

Tweetalige co÷rdinatie van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (Rekening houdend met de wet van 26 april 2010)

U kan ook het repertorium van de besluiten tot uitvoering van de wet van 6 augustus 1990 raadplegen.