De verzekeringsinstellingen kunnen vanaf deze pagina een aantal bestanden downloaden.
Les organismes assureurs peuvent télécharger à partir de cette page un certain nombre de fichiers.

Beschrijving - Description

Date

Download

Aanvullende controles voor de verplichte verzekering

Contrôles complémentaires pour l'assurance obligatoire

30/11/2017 VP 2013 - checklist_N.docx

AO 2013 -checklist_F.docx

Aanvullende controles voor de aanvullende verzekering en de statistieken

Contrôles complémentaires pour l'assurance complémentaire et les statistiques

16/03/2015 reg-checklist_2014_N.doc

reg-checklist_2014_F.doc

Correctiebestand voor versie 20

Fichier de correction pour la version 20

16/08/2016 egus 16.pbd
Openen boekjaar 2016 in Egus voor de statistiek voorhuwelijkssparen - Handleiding m.b.t. de installatie van het zip-bestand Egus

Ouvrir l’exercice 2016 en Egus pour la statistique de l’épargne prénuptiale – Manuel relatif à l’installation du fichier zip d’Egus

1/02/2017 Handleiding201603.docx
Openen boekjaar 2016 in Egus voor de statistiek voorhuwelijkssparen – bestand Egus
Ouvrir l’exercice 2016 en Egus pour la statistique de l’épargne prénuptiale – fichier Egus
1/02/2017 open201603.zip