De bestanden die u via deze pagina kan downloaden staan in het formaat van acrobat reader, dat u hier kan downloaden

U kan hier het jaarverslag 2016 onder pdf-vorm van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen raadplegen (hiertoe dient u Acrobat Reader geïnstalleerd te hebben).
Vous pouvez consulter ici le rapport annuel 2016 sous forme pdf de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (à cet effet, Acrobat Reader doit être installé).

Andere jaarverslagen die u kan downloaden

Jaarverslag 2015 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2015 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2014 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2014 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2013 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2013 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2012 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2012 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2011 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2011 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2010 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2010 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2009 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2009 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2008 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2008 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 2007 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 2007 de l'Office de contrôle des mutualités
Jaarverslag 1991-1993 van de Controledienst voor de ziekenfondsen
Rapport annuel 1991-1993 de l'Office de contrôle des mutualités