Hier vindt u de formulieren die dienen ingevuld en aangetekend opgestuurd te worden aan de C.D.Z. in het kader van een aanvraag tot inschrijving als verzekeringstussenpersoon in het register dat door de C.D.Z. bijgehouden wordt
Vous trouvez ici les formulaires à compléter et à envoyer à l'O.C.M. par lettre recommandée dans le cadre d'une demande d'inscription en tant qu'intermédiaire d'assurances dans le registre qui est tenu par l'O.C.M.

Personnes morales - Rechtspersonen

Formulaires de demande - Aanvraagformulieren

    Demande d'inscription individuelle - PM.docx
    Aanvraag tot individuele inschrijving - RP.docx

    Demande d'adhésion à une inscription collective - PM.docx
    Aanvraag tot toetreding tot een collectieve inschrijving - RP.docx

Annexes aux formulaires de demande - Bijlagen tot de aanvraagformulieren

    Annexe 1 - PM.docx
    Bijlage 1 - RP.docx

    Annexe 2 - PM.docx
    Bijlage 2 - RP.docx

    Annexe 3 - PM.docx
    Bijlage 3 - RP.docx

    Annexe - Déclaration d'adhésion Ombudsman - PM.docx
    Bijlage - Verklaring van toetreding Ombudsdienst - RP.docx

    Annexe - Déclaration d'indépendance courtier - PM.docx
    Bijlage - Verklaring van onafhankelijkheid makelaar - RP.docx

Personnes physiques - Natuurlijke personen

Formulaires de demande - Aanvraagformulieren

    Demande d'inscription individuelle - PP.docx
    Aanvraag tot individuele inschrijving - NP.docx

    Demande d'adhésion à une inscription collective - PP.docx
    Aanvraag tot toetreding tot een collectieve inschrijving - NP.docx

Annexes aux formulaires de demande - Bijlagen tot de aanvraagformulieren

    Annexe - Déclaration d'adhésion Ombudsman - PP.docx
    Bijlage - Verklaring van toetreding Ombudsdienst - NP.docx

    Annexe - Déclaration d'indépendance courtier - PP.docx
    Bijlage - Verklaring van onafhankelijkheid makelaar - NP.docx

Liste des intermédiaires d'assurances reconnus (dernières modifications au 1/09/2016)
Lijst der erkende verzekeringstussenpersonen
(laatste wijzigingen op 1/09/2016)

Liste des sociétés mutualistes qui peuvent offrir des produits d'assurance   
Lijst des maatschappijen voor onderlinge bijstand die verzekeringsproducten mogen aanbieden